توضیحات پروژه

بخاری های قارچی مناسب برای فضاهای باز
گرمادهی تا شعاع سه متری
تغذیه با کپسول های 11 کیلویی