جت هیتر

جت هیتر

جت هیتر

جت هیترها نوعی از بخاری های صنعتی است که عمدتا برای مصارفی همچون گرم کردن

سالن های صنعتی،

سالن های ورزشی بزرگ،

مرغداری ها، گلخانه ها،

سوله ها و کارگاه های صنعتی

و کارگاه های ساختمانی کاربرد دارد.

این هیتر ها با انواع سوخت های مختلف از جمله گاز طبیعی، گاز مایع و گازوئیل و بوسیله فن دمندهف با پرتاب گرما باعٍ گرم شدن محیط می شوند.

از آپشن های انتخابی برای جت هیترها می توان به:

پایه چرخ دار، باک برای مدلهای گازوئیلی

و اگزوز خروجی برای استفاده در مکانهایی همچون گلخانه ها و مرغداری ها اشاره نمود.

گرما در جت هیتر ها از شعله مستقیم دریافت می شود و قابلت گرمایش محیز تا 40 الی 50 درجه را (حداکثر) دارند

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و اجاره این نوع از هیترها با خدمات مجالس شهاب در ساعات کاری تماس بگیرید.